Sản Phẩm - Dịch Vụ
Menu

CÔNG TY CỔ PHẦN KHÍ CÔNG NGHIỆP NINH BÌNH

Trụ Sở chính: Tổ Dân Phố Ghềnh, P. Yên Bình, TP Tam Điệp, T. Ninh Bình

Nhà Máy 1: Tổ Dân Phố Ghềnh, P.Yên Bình, TP.Tam Điệp, T. Ninh Bình - Nhà Máy 2: KCN Khánh Phú, H.Yên Khánh, T. Ninh Bình

Tell: (0229) 3864 011 - Fax: (0229) 3776 929

Hotline: 096 669 3456

Email: ninhbinh.indgas@gmail.com - Website: www.ninhbinhgas.com.vn

1
Bạn cần hỗ trợ?