Sản phẩm
Danh mục
TOP

CÔNG TY CỔ PHẦN KHÍ CÔNG NGHIỆP NINH BÌNH

Tổ Dân Phố Ghềnh, Phường Yên Bình, Thành phố Tam Điệp, Tỉnh Ninh Bình

Tell: 02293 864 011 - Fax: 02293 3776929

Email: ninhbinh.indgas@gmail.com

Hotline: 096 669 3456